Apply now »
Job ID:  24131

Маркшайдер

Permanent contract

Bulgaria - Provadia, BG

Mar 22, 2023

Solvay е научна компания, чиито технологии подпомагат много аспекти от ежедневието. Нашата цел - ние свързваме хора, идеи и елементи, за да преоткрием прогреса, е призив да отидем отвъд, да изобретим бъдещите форми на прогрес и да създадем устойчива споделена стойност за всички чрез силата на науката. В свят, изправен пред непрекъснато нарастващо население и търсене на ресурси, ние се стремим да бъдем движещата сила, предизвикваща следващите големи стъпки, за да дадем възможност на човечеството да напредва, като същевременно опазва планетата, която всички споделяме. 

Ние се свързваме с клиенти и партньори, за да отговорим на днешните и утрешните мега тенденции. Като световен лидер в областта на материалите, химическите продукти и решенията, Solvay носи напредък в самолетите, автомобилите, батериите, интелигентните и медицински устройства, пречистването на вода и въздух, за да даде своя принос в разрешаването на критичните индустриални, социални и екологични предизвикателства. Можете да разчитате, че нашите иновативни решения ще допринесат за по-безопасно, по-чисто и по-устойчиво бъдеще.

 

Търсим:

 • Маркшайдер за завода за производство на разсол- „Провадсол“ ЕАД, гр.Провадия, един от четирите завода/ административни обекта на Solvay в България.

 

Разчитаме на Вас да:

 • Следите и отразявате движението на запасите от каменна сол
 • Изобразявате графично развитието на минните изработки в геоложки чертежи (планове, профили, разрези и др.)
 • Водите стриктно геолого-маркшайдерската документация, свързана с движението на запасите от каменна сол
 • Контролирате параметрите на минните изработки, като следите за отклонения от заложените проектни
 • Упражнявате инвеститорски контрол при извършване на геодезически или маркшайдерски услуги от външни фирми
 • Участвате в изготвянето на годишния Геолого-технически проект за водене на минните работи

 

Можете да разчитате на нас за:

 • Въвеждащо обучение
 • Професионално развитие в международна компания
 • Отлични условия на труд

 

Вие притежавате:

 • Висше техническо образование (Минно-геоложки университет, специалност
 • Маркшайдерство и геодезия)
 • Отлични компютърни умения - MS Office (Word, Excel), AutoCAD
 • Умения за работа с техническа и строителна документация
 • Добро ниво на английски език- писмено и говоримо
 • Шофьорска книжка- предимство
 • Отговорно отношение към работата
 • Отлични умения за справяне с предварително поставени срокове
 • Добри комуникативни умения, умения за работа в екип, лоялност, аналитично мислене
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа.

 

Вие ще получите:

 • Конкурентна заплата и пакет от придобивки
 • 16 седмици отпуск по майчинство/бащинство и съвместно родителство
 • Платформа за обучение за всички служители
 • Безплатни езикови курсове (налични 24 езика)
 • Безплатни сесии за благополучие (физическо и психологическо)

 

#LI-IC1

#LI-Onsite

 

 

Целта на Solvay е да свърже хора, идеи и елементи, за да преоткрие прогреса. Можем да изпълним тази цел само с разнообразна работна сила, която се чувства уважавана и оценена и има равни възможности да работи и да се развива. Нашите различия, видими или не, се ценят. Тъй като Solvay се стреми да насърчава единството, а не еднообразието, ние ви каним- независимо от произход, възраст, пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, способности или идентичност- да обмислите бъдеще с нас.

Apply now »